ارائه مشاوره ی تخصصی در حوزه‌ی قانون اساسی و حقوقی ایران به علاقمندان

 

برگزاری دوره‌های آموزشی معتبر و ارائه گواهینامه از مراجع رسمی توسط کارشناسان انجمن

 

برگزاری دوره‌ای همایش و سمینارهای تخصصی در حوزه‌ی قانون اساسی و حقوقی ایران

 

برگزاری و بزرگداشت رویدادهای علمی و حقوقی در طول سال