سبد خرید 0

نمایندگی های استانی

دفاتر نمایندگی استانی انجمن علمی حقوق اساسی ایران شعب استانی و تابعی از انجمن علمی حقوق اساسی ایران می باشند که به بر اساس مصوبات کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اساسنامه انجمن و آیین نامه فعالیت نمایندگی های استانی مصوب هیات مدیره انجمن فعالیت می نمایند.

keyboard_arrow_up