• ثبت نام اعضای اتباع خارجی کاملا رایگان می‌باشد و هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌گردد.
  • تایید ثبت نام پس از بررسی مدارک شما انجام می‌گیرد و مراتب به اطلاع شما می‌رسد.
  • پس از خرید اشتراک جهت دریافت کارت عضویت فیزیکی می‌توانید با «پرداخت و ثبت درخواست» ، اقدام فرمایید.
  • جهت اخذ گواهی عضویت انجمن به صورت فیزیک، پس از خرید اشتراک، می‌توانید با «پرداخت و ثبت درخواست» ، اقدام فرمایید.
  • همچنین جهت استعلام اعضا می‌توانید «درخواست دهید» تا پاسخ آن در اسرع وقت برای شما ارسال گردد.