آدرس پست الکترونیک:

info@iacl.ir , iranian.constitutional@gmail.com

آدرس دفتر:

تهران، میدان هروی، خیابان شهید مصطفی وفامنش ، پلاک 12 ، ساختمان ایران زمین ، طبقه سوم ، واحد 302

شماره تماس:

 02122976558