آدرس پست الکترونیک:

info@iacl.ir

آدرس دفتر:

تهران، میدان هروی، خیابان شهید مصطفی وفامنش ، پلاک ۱۲ ، ساختمان ایران زمین ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۲

شماره تماس:

 ۰۲۱۲۲۹۷۶۵۵۸