بسم الله الرحمن الرحیم
نقشه علمی انجمن حقوق اساسی بر اساس “سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی” که مقرر نموده است،
«با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز ۲۰ ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل» و جامعه ایرانی در افق این چشم انداز را با ویژگی های،«توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، با تأکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن ، مستقل ومقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» تعیین گردیده است و هدف گذاری علمی آن را،«دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای های همسایه ) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم »معین داشته و این چشم انداز را مبنای برنامه ریزی های کشور از جمله در مسیر« تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی مشروع از طریق آموزش ، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن »قرارداده است و با عنایت به “نقشه جامع علمی کشور” که از جمله ارزشه ای بنیادین آن عبارت است از
« کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقتجو، عقل گرا، علم طلب و آزادگی وی؛ آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن)؛اخلاق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیتپذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن»و از جمله اهداف کلان آن عبارتست از،«دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستة علمی و الهام بخشی در جهان تعمیق و گسترش آموزش های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخلاق، آزاداندیشی و روحیة خلاقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان؛گسترش همکاری های علمی و فناوری با مراکزمعتبرعلمی بین المللی»و در اولویتهای الف آن در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی، دانش “حقوق” قرار دارد و از جمله راهبردهای کلان آن در”حوزه توسعه علم و فنآوری در کشور “،«توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، شکوفا و مولد علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسلامی از طریق توسعه و تعمیق و بکارگیری مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی»و همچنین،«تحول و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی»«جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی»قرار دارد، در راستای نیل به اهداف مذکور، انجمن علمی حقوق اساسی ایران، با استفاده از ظرفیت علمی و توان پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عرصه حقوق اساسی بر اساس نقشه علمی حاضر اقدام خواهد نمود:

مطابق با دورنمای علمی کشور، هدف انجمن آن است که در سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی خواهد بود که از دانش روزآمد، بومی و کاربردی در عرصه حقوق اساسی برخوردار بوده و نقش راهبری در حوزه حقوق اساسی را در منطقه ایفا خواهد نماید.

ایجاد بسترهای لازم در گسترش و پیشبرد علمی حقوق اساسی در ایران در کشور با هدف تلاش در ایجاد ارتباط بین اندیشه ها و اندیشمندان دانشگاه و ارگانهای ذیربط و بهبود روشهای اقدام نهادهای عمومی مبتنی بر آموزه های حقوق عمومی بطور عام و حقوق اساسی بطور خاص و استفاده از آخرین دستاوردها و یافته های علمی در افزایش توان کشور بمنظور اطمینان از دستیابی به اهداف دانش حقوق اساسی.

۱٫۳٫ افزایش توان علمی و تخصصی

۲٫۳٫ تلاش در راستای بهبود روشها و استفاده از دستاوردها و یافته های روزآمد حقوق اساسی در عرصه های مختلف حکمرانی

۳٫۳٫ ارتقاء سطح علمی دانشجویان، پژوهشگران و اندیشمندان حقوق اساسی اعم از اعضای انجمن و… ترویج فرهنگ حاکمیت قانون بر اساسی برنامه ها و آموزش های مستمر

۱-۴: افزایش توان علمی

۱-۱-۴: معرفی و ترویج هرچه بیشتر رشته حقوق اساسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و حمایت علمی و معنوی از دانشجویان مستعد جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی و گرایش حقوق اساسی

۲-۱-۴: ارتباط با ارگانها و نهادها به منظور بهبهود روشهای اقدام:

۱-۲-۱-۴: برگزاری سمینارهای کاربردی

۲-۲-۱-۴: شناسایی زمینه های همکاری

۳-۲-۱-۴: تعریف پروژههای دانشجویی و تحقیقاتی

۴-۲-۱-۴: ایجاد زمینه های همکاری در طرحهای اجرایی

۵-۲-۱-۴: معرفی و به کارگیری آموزه های حقوق اساسی در بخشهای دولتی که فاقد آن بوده و نیازمندی بیشتری به آن احساس می شود

۶-۲-۱-۴: تهیه و انتشار کتب تخصصی و کاربردی حقوق اساسی

۷-۲-۱-۴: انتخاب پژوهشگران نمونه، تجلیل از افراد و متخصصین برجسته و شاخص در جهت الگوسازی

۸-۲-۱-۴: تسهیل شرایط تولید اندیشه در حوزه حقوق اساسی

۲-۴: بهبود روشها و استفاده از دستاوردهای به روز علمی
۱-۲-۴: تدوین استانداردها و راهنماییهای پژوهشی

۲-۲-۴: همکاری با ارگانهای ذیربط دولتی و تلاش و راهکاریابی علمی در ایجاد یا اصلاح زیرساختهای لازم در کشور

۳-۲-۴: انتشار مجله

۴-۲-۴: عضویت در مجامع ذیربط بین المللی و ایجاد امکانات لازم جهت حضور متخصصین در مجامع علمی ذیربط

۵-۲-۴: برگزاری کنفرانسهای علمی ملی و بین المللی

۶-۲-۴: برگزاری کارگاه های آموزشی

۷-۲-۴: برگزاری نمایشگاه های تخصصی کتاب

۳-۴: ایجاد بانک اطلاعات علمی و فنی

۴-۴: انتشار خبرنامه، ایجاد پرتال

۵٫ برخی عمده ترین ارگانهای ذیربط احتمالی:برخی از ارگانهای مهم و ذیربط که ممکن است طرف همکاری با انجمن علمی حقوق اساسی ایران باشند به شرح زیر قابل ارزیابی است:
۱-۵ دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه

۲-۵ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای تابعه

۳-۵ مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۴-۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵-۵ شورای نگهبان قانون اساسی

۶-۵ مجلس خبرگان رهبری

۷-۵ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و …

۱-۶ تأسیس انجمن و ایجاد ساختارهای تخصصی

۲-۶ ایجاد پرتال و خبرنامه، بانک اطلاعات تخصصی

۳-۶ تنظیم و برگزاری کنفرانسهای علمی

۴-۶ برگزاری سمینارهای تخصصی در مراکز کاربردی

۵-۶ عضویت در سازمانهای بین المللی

۶-۶ تنظیم تفاهمنامه و همکاری ارگانها و انجمنهای ذیربط

 

۱-۷ تلاش برای ایجاد رشتههای تخصصی تر در حوزه حقوق اساسی در دانشگاه ها

۲-۷ افزایش سطح کیفی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی

۳-۷ بومی سازی دانش حقوق اساسی ایران

۴-۷ حضور در عرصه بین المللی و منطقه ای

۵-۷ پایش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بهینه سازی برنامه ها