ارسال مقالات

لطفا فایل مقالات خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس زیر ارسال فرمایید:

info[at]iacl.ir

 

همچنین قبل از ارسال لطفا صفحه‌ی راهنمای ارسال را مطالعه فرمایید.