راهنمای ارسال مقالات

کلیه علاقه مندان، دانشجویان، اساتید، فرهنگیان و پژوهشگران می توانند ضمن رعایت فرمت نگارش مقاله آخرین یافته های علمی، پژوهشی، کاربردی و مروری خود را منطبق بر محورهای ارائه مقاله کنفرانس فقط از طریق ایمیل به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

اندازه و نوع فونت عنوان مقاله به فارسی
۱۴ Bold
B Mitra
اسامی نویسندگان به فارسی
۱۱ Bold
B Mitra
متن چکیده فارسی
۱۳ Italic
B Mitra
تیترهای داخل متن
۱۳ Bold
B Mitra
کلیدواژه فارسی
۱۳ Italic
B Mitra
متن
B Mitra13

پانویس فارسی
B Mitra11

پانویس انگلیسی
Times New Roman 10
عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها
B Mitra10

منابع فارسی
B Mitra13

منابع انگلیسی
Times New Roman11

۱٫ مقاله بایستی مشتمل بر قسمت‌های ذیل باشد:
• · صفحه اول: عنوان، چکیده و کلمات کلیدی فارسی
– عنوان مقاله
– نام نویسندگان
– رتبه‌ی علمی، آدرس پست الکترونیک نویسندگان مقاله همراه با تعیین نویسنده مسؤول، در پاورقی صفحه‌ی اول درج خواهد شد.
– پس از یک خط فاصله از نام نویسندگان، چکیده‌ی فارسی مقاله می‌بایست پس از طرح مقدمه‌ای کوتاه، دست آورد اصلی مقاله را به‌اختصار بیان نماید.
حجم چکیده حداکثر ۲۵۰ کلمه و تعداد کلید واژگان حداقل ۳ و حداکثر ۵ کلمه خواهد بود.

• · صفحه دوم: مقدمه
در مقدمه می‌بایست حتی‌الامکان به بيان هدف، طرح مسأله، موردتحقیق، ضرورت و مبانی توجيهي موضوع تحقيق پرداخته شود.
• · صفحات بعدی: بدنه مقاله
– عناوين اصلي و فرعی و فصل‌بندی موضوعي باید حاوی نظم منطقي و با رعایت شماره گذاری عددی باشد؛ کلیه ی مطالب به استثنای مقدمه و نتیجه باید حداکثر ذیل ۵ شماره آورده شود.
– يافته‌ها و نتيجه‌گيري مندرج در پایان مقاله باید حاوی مطالب علمي و منطقی در مورد پرسش‌ها و فرضيات ارائه‌شده در مقاله باشد.
– ارجاعات در متن مقاله بصورت درون‌متنی و به شیوه APA باشد که به شکل زیر خواهد بود:
نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره صفحه

– در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده “داخل گیومه” قرار گیرد.
– برای نقل قول های غیر مستقیم گذاشتن گیومه الزامی نیست.
مثال:

– (محمّدی، ۱۳۸۷)

– (محمّدی و احمدی، ۱۳۸۷)

– تا سه نویسنده (محمدی، احمدی و محمودی، ۱۳۸۷)

– بیش از سه نویسنده (محمدی، احمدی، محمودی و همکاران، ۱۳۸۷)

– نقل قول دست سوم: پیاژه ( ۱۹۷۳ ، به نقل از منصور، ۱۳۷۶)

• · صفحه آخر: فهرست منابع
– منابع می‌بایست به تفکیک نوع منبع (فارسی/لاتین و کتاب/مقاله/قوانین/منبع الکترونیک/پرونده‌ها) درج‌شده و به‌صورت اعداد متوالی شماره‌گذاری گردند.
کتاب فارسی:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (و نام خانوادگی نویسنده‌ی بعدی، نام نویسنده)، عنوان کتاب) توپر)، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر و سال انتشار، (صفحه یا صفحات در صورت ارجاع در پانویس‌ها). مثال:
فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۳(، ص. ۸۳).
دو نویسنده یا بیشتر:
نام خانوادگی، نام، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم به بعد. عنوان کتاب. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، (صفحه یا صفحات در صورت ارجاع در پانویس‌ها).
مثال:
دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظـم حقـوقی کنـونی. ویـرایش اول. تهران: خلیج فارس، ۱۳۸۰، ص ۱۸۳٫

کتاب انگلیسی:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. عنوان کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، (صفحه یا صفحات در صورت ارجاع در پانویس‌ها). مثال:
Pollan, M. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 2nd Ed. New York: Penguin, 2006.
دو نویسنده یا بیشتر:
نام خانوادگی، نام، و نام و نام خانوادگی نویسنده دوبه به بعد. عنوان کتاب،. شمارگان چاپ. محل نشر: انتشارات، سال انتشار.
مثال:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–۱۹۴۵٫ First Ed. New York: Knopf, 2007.
مقاله فارسی:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله به‌صورت توپر، نام نشریه، دوره/ سال، شماره‌ مجله، صفحات شروع تا پایان (در ارجاعات شماره صفحه‌ی ارجاعی). مثال:
صفایی، سید حسین، نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در مورد معامله: تفسیر ماده ۲۱۶ قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز ۹۱، شماره ۵۹، صص ۶۲-۴۱٫
مقاله انگلیسی:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. عنوان مقاله در گیومه، نام مجله (به صورت Italic) شماره مجله (سال انتشار): صفحه در صورت ارجاع در پانویس. مثال:
Joshua I, W.“The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.
پایان نامه و رساله فارسی:
نام خانوادگی، نام. عنوان. رساله/ پایان نامه، محل دانشگاه: نام دانشگاه، سال چاپ.
مثال:
یروانیان، امیر. «سیاستگذاري جنایی؛ مبانی، اصـول راهبـردي و مـدلهـا». رسـاله دکتـرا، تهـران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰
پایان نامه و رساله انگلیسی:
نام خانوادگی، نام. عنوان. رساله/پایان نامه، نام دانشگاه، سال چاپ.
مثال:
Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago, 2008.

منبع الکترونیک:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله (توپر)، نام مجله یا سایت، آدرس سايت قابل دسترسي، تاریخ آخرین بازدید. مثال:
Lang, Jon, the Protection of Commercial Trade Secrets, 25 European Intellectual property Review No 462 (October 2003), available at:
http://www.nsi.org/library/espionage/asta/html(last visited on 08/03/ 2011).

– لازم به ذکر است که چکیده و متن مقالات یکجا (full paper) دریافت می گردد و نیازی به ارسال چکیده به صورت مجزا نمی باشد.

– به اطلاع مقاله دهندگان محترم می رساند که تنها مقالات با کیفیت علمی بالا پس از داوری توسط اساتید و صاحب نظران جهت ارایه انتخاب خواهند شد.

– حداکثر تعداد صفحات مقاله کامل در کل ۲۰ صفحه می باشد .

– فرد ثبت کننده مقاله به عنوان مسئول مکاتبات مقاله خواهد بود .

♦ ارسال فایل های مقاله :  

۱٫ فایل Doc مقاله کامل منطبق بر دستور العمل نگارش مقاله.

۲٫ فایل Pdf مقاله کامل که دقیقا همان تبدیل شده فایل Doc است .

دقت فرمایید که ارسال و ثبت مقاله زمانی با موفقیت بوده است که پس از دریافت ایمیل پذیرش مقاله از سوی دبیرخانه همایش نسبت به پرداخت هزینه مقاله مطابق بخش تعرفه های ثبت نام اقدام گردد و حتما تاییدیه پرداخت نیز به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال گردد.

♦ در خصوص ارسال فایل ها به این نکته دقت نمایید که:

_ ارسال فایل فقط یکبار برای شما امکان پذیر است ، پس زمانی که از صحت اطلاعات فایل خود مطمئن هستید آن را ارسال نمایید ، چرا که پس از داوری مقاله هرگونه تعویض یا تغییر در فایل ارسالی و یا تغییر در نام نویسندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .