جایزه ویژه دکتر قاضی

تمدید شد

فراخوان نخستین دورة جایزة دکتر قاضی

 

انجمن حقوق اساسی ایران برگزار می­کند

نظر به تقاضای متعدد دانش پژوهان حقوق عمومی و با موافقت انجمن حقوق اساسی ایران، فراخوان نخستین دورة جایزة دکتر قاضی تمدید شد. از این رو پژوهشگران و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ فرصت خواهند داشت با ارسال یک نسخه الکترونیکی از آثار پژوهشی خود، مشروط به اینکه دفاع شده و پیشتر به چاپ نرسیده باشد، به دبیرخانة علمی همایش به نشانی: تهران، میدان هفتم تیر، کوچه بهارمستیان، ساختمان مهرگان (پلاک ۸۰)، طبقه اول، واحد دوم (دفتر انجمن حقوق اساسی ایران)، در این فراخوان شرکت نمایند.

مهلت ارسال آثار  پایان اسفند ماه ۱۳۹۷

زمان برگزاری:  دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (همزمان با زادروز مرحوم دکتر قاضی)

محل برگزاری: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تلفن دبیرخانه :   ۸۸۵۹۲۷۰۷ -۰۲۱

 

علاقمندان می­توانند برای آگاهی بیشتر به وب­ سایت جایزة ویژة دکتر قاضی (سایت انجمن حقوق اساسی ایران) مراجعه نمایند.

 

نشانی وب سایت:                        www.iaci.ir

نشانی پست الکترونیک:                drghazi@iacl.ir

 

فراخوان نخستین دورة جایزة دکتر قاضی 

 

 

انجمن حقوق اساسی ایران برگزار میکند 

 

 

انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نظر دارد به منظور بزرگداشت جایگاه والای ادیب، سیاستمدار و استاد یگانة حقوق عمومی معاصر، دکتر سیّد ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی ۱۳۱۰-۱۳۷۷)، از بنیانگذران ادبیات نوین حقوق عمومی ایران، همزمان با روز پژوهش، بیست و پنجم آذرماه ۱۳۹۷، همایشی با عنوانِ «جایزة دکتر قاضی»، برگزار  نماید.  

از این رو، به موجب فراخوان حاضر و با هدف تقویت انگیزة دانش آموختگان حقوق عمومی و توسعة ادبیات و فرهنگ حقوق عمومی در ایران، از تمامی پژوهشگران و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی دعوت به عمل میآید که تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ با ارسال آثار پژوهشی خود در این همایش شرکت نمایند. 

لازم به توضیح است که به محض دریافت آثار علمی پژوهشگران تا مهلت مقرر، روند داوری آثار آغاز شده و پس از طی فرآیند داوری علمی آثار، سرانجام دو  پایان ‌نامة کارشناسی ارشد و سه رساله دکتری حقوق عمومی به عنوان آثار پژوهشی برتر انتخاب شده و ضمن بهرهمندی از حمایت مادی، توسط انجمن علمی حقوق اساسی ایران به چاپ خواهند رسید.  

پژوهشگران می باید یک نسخه مجلد آثار پژوهشی خود به همراه یک نسخه الکترونیکی آن، مشروط به اینکه دفاع شده و پیشتر به چاپ نرسیده باشد، به دبیرخانة علمی همایش به نشانی: تهران، میدان هفتم تیر، کوچه بهارمستیان، ساختمان مهرگان (پلاک ۸۰)، طبقه اول، واحد دوم (دفتر انجمن حقوق اساسی ایران)، ارسال نمایند. 

 

 

 

 

 

مهلت ارسال آثار  ۳۱/۶/۱۳۹۷ 

زمان برگزاری:  ۲۵/۹/۱۳۹۷ 

محل برگزاری: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

تلفن دبیرخانه :   ۸۸۵۹۲۷۰۷ -۰۲۱ 

 

 

از علاقمندان دعوت میشود برای آگاهی بیشتر به وب سایت جایزة ویژة دکتر قاضی (سایت انجمن حقوق اساسی ایران) مراجعه نمایند. 

 

 

 

 

نشانی وب سایت:                        www.iaci.ir 

نشانی پست الکترونیک:                drghazi@iacl.ir 

 

جایزه ویژه دکتر قاضی