اعضای انجمن علمی حقوق اساسی ایران انتخاب شدند

نخستین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی حقوق اساسی ایران دیروز با حضور اعضای این انجمن در تالار عدالت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی گزارش نماینده هیات موسس و تصویب اساسنامه انجمن انتخابات هیات مدیره انجمن نیز برگزار گردید.

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی در رابطه با این انجمن گفت: مطابق با دورنماي علمی کشور، هدف انجمن آن است که در سال ۱۴۰۴ جمهوري اسلامي ايران در جايگاهي قرار گیرد که از دانش روزآمد، بومی و کاربردی در عرصه حقوق اساسی برخوردار بوده و نقش راهبري در حوزه حقوق اساسی را در منطقه ايفا خواهد نماید.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی همچنین افزود: ماموریت انجمن حقوق اساسی عبارتست از ايجاد بسترهاي لازم در گسترش و پيشبرد علمي حقوق اساسی در ایران در کشور با هدف تلاش در ايجاد ارتباط بين اندیشه¬ها و اندیشمندان دانشگاه و ارگان‌هاي ذيربط و بهبود روش‌هاي اقدام نهادهای عمومی مبتنی بر آموزه¬های حقوق عمومی بطور عام و حقوق اساسی بطور خاص و استفاده از آخرين دستاوردها و یافته¬های علمی در افزايش توان کشور بمنظور اطمينان از دستیابی به اهداف دانش حقوق اساسی.
مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی هم چنین بیان داشت: راهبردهای انجمن عبارتست از افزايش توان علمي و تخصصی،
تلاش در راستای بهبود روش‌ها و استفاده از دستاوردها و یافته¬های روزآمد حقوق اساسی در عرصه¬های مختلف حکمرانی، ارتقاء سطح علمي دانشجویان، پژوهش¬گران و اندیشمندان حقوق اساسی اعم از اعضای انجمن و… ترويج فرهنگ حاکمیت قانون بر اساسی برنامه¬ها و آموزش¬های مستمر از طریق راهکارهای افزايش توان علمي، معرفي و ترويج هرچه بیشتر رشته‌ حقوق اساسی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و حمايت علمی و معنوی از دانشجويان مستعد جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی و گرایش حقوق اساسی، ارتباط با ارگان¬ها و نهادها به منظور بهبهود روش¬های اقدام از جمله برگزاري سمينارهاي کاربردي، شناسايي زمينه‌هاي همکاري، تعريف پروژه‌هاي دانشجويي و تحقيقاتي، ايجاد زمينه‌هاي همکاري در طر‌ح‌هاي اجرايي، معرفي و به‌کارگيري آموزه¬های حقوق اساسی در بخش‌های دولتی که فاقد آن بوده و نیازمندی بیشتری به آن احساس می¬شود.
این استاد حقوق اساسی همچنین ابراز امیدواری کرد، از طریق همکاری با ارگان های ذی ربط زمینه بسط و گسترش گفتمان حقوق عمومی در کشور بیش از پیش فراهم گردد. وی همچنین بیان داشت نشست امروز، اغاز راهی است که امیدواریم به تعمیق اندیشه حاکمیت قانون در ایران اسلامی منجر شود.
شایان ذکر است در این نشست اقایان دکتر علی اکبر گرجی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دکتر بیژن عباسی دانشیار دانشگاه تهران،  دکتر ناصرعلی منصوریان استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران و دکتر محمد مظهری استادیار دانشگاه تبریز به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان دکتر عثمان سالاری و دکتر نصرت الله فلسفی  به عنوان اعضای علی البدل و همچنین اقای آرین قاسمی به عنوان بازرس اصلی و اقای رحیم آل شیخ به عنوان بازرس علی البدل انجمن حقوق اساسی انتخاب گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *