مزایای شرکت‌در‌همایش

مزایای ثبت نام در همایش مشروطه ملی
۱٫ حضور در جمع حقوقدانان فرهیخته کشور
۲٫ استفاده از سخنرانی های اساتید و دانشجویان
۳٫ شرکت در پنل ها و نشست های تخصصی جانبی کنگره
۴٫ فراهم آمدن فرصت ارائه تجربیات
۵٫ ارائه گواهینامه تخصصی
۶٫ استفاده از دوره های آموزشی در حوزه های مختلف با اهداء گواهینامه تخصصی – آموزشی
۷٫ دریافت لوح تقدیر برای مقالات و پژوهش های برتر
۸٫ درج هولوگرام امنیتی و کد اختصاصی قابل استعلام بر روی تمامی گواهینامه های صادره
۹٫ پکیج هدایای همایش