اسلایدر۴

بیشتر

اسلایدر۲

بیشتر

اسلایدر۳

بیشتر

اسلایدر۱

بیشتر

چاپ آثار در کتاب همایش

بنا به تصمیم کمیته علمی همایش مقرر گردد، کلیه چکیده مقالات مورد تایید داوران در کتاب چکیده همایش به چاپ رسیده و پس از بررسی های نهایی تعداد بیست مقاله برتر و برگزیده در کتاب همایش به چاپ خواهد رسید.
بیشتر

1. دو فصلنامه انديشه هاي حقوق عمومي ISSN 2251-7707 دوفصلنامه صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مدير مسئول: سيد ابراهيم حسيني سردبير: ابراهيم موسي زاده محل انتشار: قم 2. فصلنامه انديشمندان حقوق فصلنامه صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر جواد عليزاده سردبير: دكتر عزت اله نادري محل انتشار: تهران 3. فصلنامه بررسي هاي حقوق بين الملل فصلنامه صاحب...
بیشتر

گزارشی آماری از جرم و جنایت در جامعه صهیونیستی

بر اساس نتایج تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی، آمار جرم و جنایت و کشتار در جامعه صهیونیستی در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است و شهرهای اشغالی تل آویو، یافا، حیفا، رمله و ایلات از جمله شهرهایی هستند که بیشترین آمار جنایات در آنها صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نوشته روزنامه صهیونیستی "هاآرتض" داده های آماری وزارت امنیت عمومی برای شاخص جرم ملی نشان می دهد که   ...
بیشتر

متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی مشروطه متمم قانون اساسی مورخ 14 ذی‌القعدة الحرام 1324 کلیات اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. اصل دوم مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه م...
بیشتر